Členovia Rady školy

 • Úspechy našich žiakov

  Srdečne blahoželáme

  Slávik Slovenska 2015 - školské kolo: Dňa 23.4. 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže, si zaspievali slovenské ľudové piesne.

  1.kategória (1. - 3. roč.)       

  1. Marek Rzeszoto (3.A)

  2. Veronika Pagáčová (2.B)

  3. Katarína Paurová (3.B)

  2.kategória (4. - 6. roč.)       

  1. Terézia Mihová (5.A), Nina Rosincová (6.A)

  2. Juraj Slezák (6.A)

  3. Ema Pivková (5.A)

  3.kategória (7. - 9. roč.)       

  1. Alžbeta Paurová, Petra Slezáková (9.A)

   

   

  Úspešní riešitelia obvodnho kola PYTAGORIÁDY:

  Kategória P3: Perďochová Aneta 3.B
  Kategória P5: Rzeszoto Michal 5.A

  Dňa 11. februára sa naša škola zúčastnila na majstrovstvách okresu družstiev v stolnom tenise. Súťaž sa uskutočnila v športovej hale ZŠ Námestie mladosti v Žiline.
  Naše družstvo v zložení:  Martin Badura       5. A
                                          
  Norbert Jánoš       5. A
      Foto                             
  Marek Šmidovič    4. A
                                           
  Martin Peško         6. A

  Po víťazstvách v skupine nad ZŠ Limbová a ZŠ Gorazda postúpilo  do finálovej skupiny, kde  zvíťazilo nad ZŠ Karpatská a ZŠ Lietava a stalo sa majstrom okresu.

  Výsledky:           ZŠ s MŠ Višňové – ZŠ Limbová          4 : 0
                            
  ZŠ s MŠ Višňové – ZŠ Gorazda          3 : 1
                            
  ZŠ s MŠ Višňové – ZŠ Karpatská        3 : 1
                            
  ZŠ s MŠ Višňové – ZŠ Lietava            3 : 1


  N i n k a  K u r t o v á, žiačka VI.A, získala 2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády v školskom roku 2014/2015.


  Výsledková listina okresného kola BiOLOGICKEJ_OLYMPIÁDY
  Rosincová Natália - 1. miesto
  Pappová Nikola     - 2. miesto

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  V dňoch 20.4. až 24.4.2015 sa konal jarný zber papiera a podarilo sa nám vyzbierať 7 082 kg. Veľmi sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ich rodičom a starým rodičom, ktorí prispeli k vyzbieraniu uvedeného množstva papiera.

  Trieda Hmotnosť v kg Hmotnosť na žiaka v kg Miesto
  1.A 261 21,75 6.
  1.B 165 15,00 7.
  2.A 284 21,84 5.
  2.B 422 32,46 4.
  3.A 799 57,07 2.
  3.B 747 57,46 1.
  4.A 872 51,29 3.

   

  Trieda Hmotnosť v kg Hmotnosť na žiaka v kg Miesto
  5.A 1 114 74,26 1.
  6.A 363 22,68 3.
  7.A 970 53,88 2.
  8.A 138 8,11 4.
  9.A 57 5,18 5.

   

   

   

   

   

  ŠKD - 237 kg

  MŠ - 653 kg

  Najlepší jednotlivi: 1. - 4.: Makara Nina (4.A) - 217 kg  

                                   5. - 9.: Danišek Michal (5.A) - 174 kg  

 • Prázdninové ŠKD - Višňovčatá v akcii

  PlagátProgramZŠ s MŠ Višňové v čase letných prázdnin ponúka pre všetky deti prvého stupňa našej školy PRÁZDNINOVÉ ŠKD - VIŠŇOVČATÁ V AKCII.
    Plagát    Program     Prihláska

 • Výtvarná súťaž - predškoláci

  Predškolská trieda sa zúčastnila výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo CVČ Žilina pod záštitou Lesov SR. Práce s témou "Prebúdzanie jari" boli vystavené v pasáži OC Aupark, kde prebehlo aj vyhlásenie víťazov súťaže. Naši predškoláci z III.C MŠ v kategórii - kolektívna práca získali 2. miesto a zároveň získali 1. miesto v kategórii - Cena Lesy SR. 

  Blahoželáme.    Foto

 • Zber papiera

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  V dňoch 20. 4. – 24. 4. 2015 sa v škole uskutoční zber starého papiera. Cieľom je ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu žiakov o separáciu odpadu. Najaktívnejšie triedy a žiaci  budú odmenení cenami. Na školskom dvore bude pristavený kontajner. Papier musí byť zviazaný, alebo inak zabalený. Zberáme len staré noviny, časopisy, papier bez tvrdých obalov, nezbierame kartónový papier.

  Papier môžete nosiť od 7.00 h. – 8.00 hod. a v poobedňajších hodinách do 15.00 hod. (v piatok len do 8.00 hod.).

  Veríme, že do zberu sa zapoja všetci žiaci našej školy a recykláciou starého papiera tak pomôžete zachrániť množstvo – pre človeka tak dôležitých  stromov.

 • K-7 Psovodi - záchranári SR Žilina v ŠKD

    Dňa 1.4. 2015 sme dostali v ŠKD krásny darček pred Veľkonočnými prázdninami spojený s úžasným zážitkom, keď sa v našej škole uskutočnila návšteva  K-7 Psovodov  -  záchranárov SR Žilina  - caniscentrum.

     Prišli k nám dvaja psovodi s troma psíkmi: Kráľovským pudlom menom Heyly, Nemeckým ovčiakom menom Aida a Bielym švajčiarskym ovčiakom menom Fantagiró.

   Všetky to boli psie slečny, ktoré nám v rámci canisterapie predviedli neuveriteľné ,,zážitkové učenie so psíkmi“ a iné zaujímavé  psie kúsky napríklad lezenie cez tunel, aportovanie, podliezanie. Psíky nám predviedli  telesnú výchovu a matematiku - počítanie matematiky po slovensky a aj po anglicky. Matematika v podaní psíkov je dodnes pre deti i nás všetkých záhadou. Po ich ukážkach sme si jednotlivé činnosti vyskúšali aj my. Veru, niekedy boli psíky rýchlejší ako my deti.

     Všetkým sa psy veľmi páčili. Bol to nezabudnuteľný zážitok, pri ktorom sme sa zabavili, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o psoch a ich živote.

     Každý z nás by chcel mať jedného tak vycvičeného psa doma. Vyžaduje si to však neuveriteľnú trpezlivosť a lásku k zvieratkám. Výcvik psa je predovšetkým o jeho majiteľovi a až potom o psíkovi.

                       FOTO                                                                                    Marek a Michal Rzeszotovci, deti ŠKD, Višňové

 • Prevzatie rozhodnutí o prijatí detí do MŠ

  Vážení rodičia,

  ako zákonní zástupcovia ste podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (MŠ). Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) dieťaťa si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve školy v čase od 9.4.2015  do 15.4.2015. (7.30 - 8.30  a 13.00 - 15.00)

 • Jarné tradície - súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu

  Žiaci ZŠ s MŠ Višňové si 28.marca 2015 v Kultúrnom dome vo Višňovom pripomenuli formou tvorivých dielní prípravu na Veľkonočné sviatky. Akcia z názvom „Jarné tradície“ bola rozdelená na dve časti. V prvej žiaci súťažili o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu a víťazi boli ocenení hodnotnými cenami, ktoré venovala Rada rodičov pri ZŠ s MŠ. Po vyhodnotení si prítomní návštevníci mohli za symbolickú cenu vystavené veľkonočné dekorácie aj zakúpiť.

  Príjemnú atmosféru doplnili deti z MŠ pásmom detských hier a básní s jarnou tematikou  pod vedením ich pani učiteliek.

  Vedenie ZŠ s MŠ Višňové veľmi oceňuje aktívny a tvorivý prístup rady rodičov, ďakuje za vydarenú akciu a teší sa na ďalšiu spoluprácu.  FOTO 

 • Dňa 26. marca 2015 sa žiaci prvého stupňa, tak ako minulý rok, zúčastnili prezentácie vedomostí z anglického jazyka, v Kultúrnom dome v Turí. Spolu so žiakmi z Turia a Rosiny predviedli piesne, básne, scénky, ba aj bábkové divadlo, ktoré sa ich rovesníkom veľmi páčilo. Počas krátkej prestávky sa mohli posilniť občerstvením, ktoré im pripravili pani učiteľky zo ZŠ v Turí. Žiaci boli za ich úsilie ocenení diplomom, pekným upomienkovým perom a sladkou odmenou. FOTO

 • Svetový deň vody

  20. marca 2015 sme si v škole pripomenuli Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22.3.2015. Pri tejto príležitosti sa konali mnohé zaujímavé aktivity. Všetci učitelia i žiaci prišli do školy oblečení v modrom a ako nápoj si priniesli čistú vodu. Žiaci si vyzdobili triedy na tému voda. Vyučovacie hodiny z jednotlivých predmetov sa niesli v duchu dôležitosti vody pre existenciu života na zemi, jej šetrenia a jej ochrana pred znečistením. Do bodovania tried aj jednotlivcov boli okrem oblečenia a fľaše vody zahrnuté aj výzdoba triedy, kvíz a pexeso o vode, či výtvarné práce a fotografie s tematikou vody. 10 najkrajších fotografií a 14 výkresov postúpilo do finále, v ktorom mohli všetci hlasovať za svojho favorita. 

  Žiačky 8.A triedy predvádzali zaujímavé pokusy s vodou pred žiakmi z jednotlivých tried, ktoré si mohli žiaci aj vyskúšať. 

  Aj naši predškoláci si pripomenuli Svetový deň vody. Celý týždeň sa oboznamovali so spôsobom ochrany a šetrenia vodných zdrojov, hrali sa s vodou, bádali, robili pokusy.

  V tento slnečný deň sme tiež projekčnou metódou pozorovali čiastočné zatmenie Slnka.

  O vode sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí a viac si uvedomili jej dôležitosť pre nás všetkých a pre život na Zemi.

  Bodkou za týmto príjemným dňom bolo spoločné fotografovanie v tvare kvapky vody.

  V tento deň sme sa všetci spolu zabavili, odreagovali a odchádzali domov s príjemným pocitom.

  Foto

 • Predškoláci v krajskej Knižnici v Žiline

  Keďže je marec- mesiac knihy, dňa 24.3. 2015 naši predškoláci navštívili Krajskú knižnicu v Žiline. Hravou formou sa zoznámili s rozprávkovým príbehom, prezreli si knihy a celú knižnicu.

  Foto

 • Naši malí hvezdári

  9.3. 2015 navštívili predškoláci hvezdáreň a observatórium v Žiline. Upevnili si už získané vedomosti o Slnečnej sústave a hravou formou sa oboznámili s prácou ľudí vo hvezdárňach a observatóriách.

  Foto

 • Oznámenie o prijímaní žiadostí do materskej školy

        Oznámenie                                           Prihláška

 • Obnovená prevádzka materskej školy

  Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 10.2.2015 (utorok).

   

   

  Z dôvodu nárastu chorobnosti detí v MŠ, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariaďil prerušenie jej prevádzky.

  MŠ  bude zatvorená v čase od 4.2.2015 až do 9.2.2015. Otvorená bude dňa 10.2.2015.
   

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Dňa 23. 1. 2015 sa konal na našej škole slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka na školský rok 2015/2016. Deti prichádzali do školy v sprievode rodičov, kde ich pani učiteľky hravou formou vyskúšali, či dozreli na to, aby v septembri zasadli do školských lavíc. Pre budúcich prváčikov boli okrem pamätných listov pripravené aj krásne darčeky, ktoré im pripravili žiaci našej školy. Do prvého ročníka sa zapísalo spolu 23 detí.

  Milí naši budúci prváci, veľmi sa na vás tešíme!

 • Škôlkari na návšteve u prvákov

  Deň 19.1. 2015 bol pre žiakov 1.B veľmi náročný. Navštívili ich škôlkari, ktorí budú prváčikmi a v piatok 23.1. ich na našej škole čakal zápis. Prišli sa pozrieť ako prebieha vyučovacia hodina a čo všetko sa už žiaci 1.B triedy za prvý polrok naučili. Predviedli svoje znalosti z čítania, písania, matematiky, ale aj svoje spevácke umenie. Deti zo škôlky pozorne počúvali a sledovali, čo už terajší prváci vedia. Boli naozaj skvelí.

 • Detský karneval

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční 23.1.2015 (piatok) od 14.00 do 18.00 v budove školy pre deti narodené do 31. augusta 2009 (vrátane) a staršie.

  Rodičia v sprievode detí so sebou prinesú:

  •  rodný list dieťaťa
  •  občiansky preukaz zákonného zástupcu
  •  10,- € na zakúpenie školských pomôcok
 • Deň otvorených dverí pre rodičov

  Vážení rodičia.                                          FotoKlikni pre zväčšenie

  Srdečne Vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 21.januára 2015 (streda) v našej škole. Budete mať možnosť zúčastniť sa vyučovacích hodín podľa vlastného výberu, pozrieť si správanie našich žiakov a detí počas prestávok a porozprávať sa s učiteľmi.                                                                                                                                                                      Klikni na obrázok

 • Čo robíme v zime v ŠKD ?

  V ŠKD nám je aj cez pochmúrne zimné  počasie veselo. Je nás veľa a sme všetci dobrí kamaráti. Snažíme si spríjemniť čas po vyučovaní všelijakými zaujímavými aktivitami. Najradšej však chodíme na čerstvý vzduch na ihrisko odkiaľ vidíme naše krásne višňovské hory, a tam sa hráme do sýtosti. Máme však aj mnoho ďalších aktivít, ktoré nás tešia. Radi si zaspievame a zatancujeme. Rozprávame sa o zaujímavých veciach z každodenného života, ale aj o vede a technike. Pre našich milých rodinných príslušníkov sme si s usilovnosťou a láskou pripravovali darčeky, vianočné piesne a krátky program formou Vianočnej besiedky, ktorá sa uskutočnila dňa 12. 12. 2014 o 14:30 hod. v budove našej školy vo Višňovom. Rodičia boli na nás pyšní a my sme mali dobrý pocit, že sme niekomu v advente urobili radosť.      

  V adventnom období sme si skrášlili prostredie triedy a chodby, ozdobili sme si vianočné stromčeky. Vianočné ozdoby sme si samozrejme vyrobili sami. Adventný veniec, na ktorom sme netrpezlivo zapaľovali každý týždeň sviečky a čakali sme na Vianoce sme si tiež vyrobili svojpomocne z napadaných konárikov z vŕby za školským ihriskom. Celé to krásne  obdobie sme si deň čo deň vytvárali niečo nové, krásne a vianočné. Urobili sme však radosť aj ľuďom starším a osamelým, ktorým sme pripravili malý darček - anjelikov pre šťastie na ich milé posedenie pred Vianocami. Naša aktivita v ŠKD bola organizovaná tak, aby sme sa cítili príjemne a užitočne. A prišiel vytúžený čas vianočných prázdnin. Cez prázdniny sme oddychovali a trošku sa aj pohrali s rodičmi na snehu a šup, šup znova do školských lavíc. Sniežik nám však zostal a my sme sa po vyučovaní mohli vyšantiť na ihrisku. Postavili sme si snehového medveďa aj snehuliakov, pošmýkali sme sa na lopároch z briežku a stále veríme, že nám Perinbaba ešte nasneží, aby nám bolo príjemne a veselo v ŠKD po celú zimu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Višňové 446
  Višňové 446, 013 23 Višňové
 • Základná škola: +421 41 597 22 97
  Materská škola: +421 41 597 2186

Fotogaléria