Členovia Rady školy

 • Návšteva Záchranného hasičského zboru v Žiline

  Dňa 26. 1. 2016 sa deti z ŠKD zúčastnili prehliadky HaZZ v Žiline.  Deti si prezreli najnovšiu techniku, ktorú obetaví záchranári používajú pri každodennej práci hasení požiarov, ktoré často vznikajú aj neopatrnosťou ľudí pri dopravných nehodách a prírodných katastrofách. Dokážu z ohňa  zachrániť človeka, majetok, ale  aj zviera. Záchranári deťom ukázali v skratke každodenný život záchranára  – hasiča.

  Ďakujeme HaZZ v Žiline za možnosť navštíviť stanicu HaZZ v Žiline. Deti si odniesli krásne zážitky, pocit väčšej zodpovednosti za svoje správanie a dobrý pocit, že nás všetkých 24 hodín strážia ľudia, ktorí sú profesionáli a v prípade potreby sú vždy pripravení pomáhať a chrániť.  FOTO

 • Detský karneval

 • Maškarný v ŠKD

  Dňa 15. 1. 2016 sa deti v ŠKD vyšantili na karnevale. V nevľúdnych a sychravých dňoch si sami v ŠKD  vyrobili masky. Po triede tak  tancovali králi a kráľovné, šašovia, námorník , víly a iné rozprávkové postavičky. Deti sa zabavili na diskotéke pri teplom čajíku a drobnom občerstvení, ktoré im  nabalili starostliví rodičia. A zasa sme veselo, zmysluplne a spoločne strávili jedno sychravé popoludnie...  FOTO

 • Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2016/2017

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, dochádza k zmene termínu zápisu detí v materských školách. Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v období od 2. 5. 2016 do 31. 5. 2016. V uvedenom termíne je potrebné doručiť vyplnenú a potvrdenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.  (Podrobnejšie informácie budú zverejnené v neskoršom termine.) Tlačivo: Žiadosť do MŠ

 • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2016/2017

  Vážení rodičia.

  Zápis detí do 1. ročníka základnej školy  pre školský rok  2016/2017 sa uskutoční  8. apríla 2016 (piatok)  od 14:00 do 18:00 hodiny v budove školy pre deti narodené od 1. septembra.2009 do 31. augusta 2010 (vrátane).
  (Podrobnejšie informácie budú zverejnené v neskoršom termine.)

 • Koledníci v ŠKD

  V pondelok 21.12.2015 sa v ŠKD uskutočnila vianočná besiedka: "Koledníci". U rodičov mala veľký úspech. Na záver koledovania deti porozdávali rodičom darčeky a malú sladkosť. Spríjemnili sme si tak chvíle čakania pred príchodom najkrajších sviatkov roka - "Vianoc". FOTO

 • Vianočná akadémia MŠ

  Krásny adventný čas a čakanie na najkrajšie sviatky v roku  nám spríjemnili  deti MŠ Višňové. Pre rodičov, starých rodičov a hostí pripravili  spolu so svojimi pani učiteľkami veľký vianočný dar v podobe kultúrneho programu predvedeného na VIANOČNEJ AKADÉMII. 

 • Život v našej MŠ

  1.V septembri zorganizovala trieda predškolákov pre deti z MŠ  návštevu do miestnej požiarnej zbrojnice. 

  2. V októbri navštívili naši predškoláci dopravné ihrisko v Žiline, kde si upevňovali vedomosti z dopravnej výchovy. 

  3.Október –mesiac ovocia a zeleniny sme oslávili tvorivými dielňami s našimi rodičmi. 
    

  4. Cez pesničky a povedačky počas koncertu p. Hlubockého, sa deti oboznámili s remeslami našich predkov.

  5.Pri príležitosti Dňa škôlky, sa predškoláci stretli so svojimi „kolegami“ z MŠ Rosina na letisku. Priateľské stretnutie sme ukončili vypúšťaním lampiónov šťastia.  

  6. V novembri zorganizovali predškoláci pre celú MŠ besedu „Stratené slniečko“. O našej planéte, vesmíre, počasí nám prišla porozprávať pani z hvezdárne. 

  7. Trieda 2.B pripravila spolu s MUDr. Lúčaníkom besedu o zdraví a chorobe, na ktorej sa zúčastnili všetky deti z našej MŠ. 

  8. Aby nám bolo veselšie pozvali predškoláci do MŠ Uja Ľuba, ktorý rozospieval a pobavil celú škôlku. 

  9. November sme ukončili bábkovým divadlom O zlatej rybke. 
    FOTO

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny začínajú v stredu 23. decembra a trvajú do štvrtku 7. januára 2016. Na piatok 8. januára udelil riaditeľ školy riaditeľské voľno. Žiaci nastupujú po prázdninách do školy v pondelok 11. januára 2016.
  Všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do nového roka 2016.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Višňové 446 oznamuje rodičom, že 8. januára 2016 (piatok) bude udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu v rámci svojich kompetencií (v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka).
  Riadne vyučovanie sa začne 11. januára 2016  (pondelok). 
  Ďakujeme rodičom za porozumenie.

 • Prevádzka MŠ

  Prevádzka materskej školy v Novom roku 2016 začína 7. januára.

 • Vianoce v Budatínskom hrade

  Dňa 16 .12. 2015 sa deti ŠKD v rámci zážitkového učenia  zúčastnili prehliadky Budatínskeho hradu. Usilovne vystupovali po točenom úzkom schodisku až na vrchol veže, kde si mohli  pozrieť mesto Žilina a rieku Váh ako na dlani. Aj počasie nám v ten moment prialo a hmla sa kdesi na chvíľu schovala. Veža Budatínskeho hradu je  zrekonštruovaná a prehliadka v nej je určite silným zážitkom.  Deti sa dozvedeli veľa z histórie nášho regiónu. Súčasťou prehliadky bola aj prebiehajúca výstava masiek, ktorú deti  navštívili a anglický park, v ktorom je krásna drevená kompa, ktorú si deti tiež mohli vyskúšať. Celá expozícia je dnes vo vianočnom šate a všetko už dýcha Vianocami. Výlet bol krásny. Deti sa poďakovali a  rozlúčili vianočnými koledami, ktoré si  zaspievali na záver. Domov odchádzali plné krásnych a nezabudnuteľných  zážitkov.  FOTO

 • Burza na "DOBRÚ NOVINU"

  Tradičná, veľmi populárna predvianočná akcia našej školy, počas ktorej žiaci poprinášajú nepotrebné hračky a knižky a predajú ich svojim spolužiakom. Tohtoročná burza sa bude konať dňa 22.12.2015. Výnos odovzdáme Farskému úradu vo Višňovom, ktorý prostriedky poukáže na "DOBRÚ NOVINU".

 • Imatrikulácia prvákov

  Naši najmladší žiaci 8.12.2015 zažili svoj veľký deň, keď boli imatrikulovaní za čestných prvákov našej školy. Úspešne zdolali všetky skúšky šikovnosti a vedomostí. Prváčikovia boli pasovaní za žiakov našej školy  a zložili svoj prvácky sľub. Každý žiačik dostal pamätný list a upomienkový darček.  FOTO

 • Do školy zavítal Sv. Mikuláš

  Dňa 4.12.2015 navštívil našu materskú školu a základnú školu sv. Mikuláš so svojím sprievodom - anjelmi, čertami a rozprávkovými bytosťami. Stretnutie s Mikulášom obohatil kultúrny program, ktorý pripravili žiaci a rodičia.  Mikuláš rozdal deťom a žiakom balíčky so sladkosťami, na ktoré finančne prispela Rada rodičov a Obec Višňové. Ďakujeme. FOTO

 • Umenie ukryté v drôte

  V piatok 20.11.2015 sme v ŠKD privítali pani Porubčanskú - drotárku. Drotárstvu sa venuje už 15 rokov. Jej výrobky sú známe po celom svete. Deti v ŠKD so záujmom počúvali jej rozprávanie. Taktiež im ukázala ako sa pracuje s drôtom. Naučili sa z drôtu urobiť srdiečko, ktoré im ostalo na pamiatku. 
  Ďakujeme pani Porubčanskej za návštevu v našom ŠKD a prajeme jej veľa úspechov v ďalšej tvorivej práci.   FOTO

 • Návšteva pekárne v našej obci

  Dňa 5.11.2015 sa deti školského klubuzúčastnili prehliadky pekárne v našej obci. Prevádzkou nás osobne previedol pán Ďuroška. Poukazoval nám výrobu chlebíka a porozprával nm i o výrobe ostatných výrobkov. Na záver deti dostali chutné rožteky a zákusky. Ďakujeme pánovi Ďuroškovi i zamestnancom pekárne za milé prijatie.  FOTO

 • Návšteva cintorína

  Pri príležitosti Pamiatky zosnulých, deti z ŠKD navštívili dňa28.10.2015 Višňovský cintorín. S úctou a láskou spomínali na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Na ich počesť zapálili kahančeky a uložili ich na hroby. Taktiež si uctili pamiatku padlých hrdinov, ktorí sa zúčastnili oslobodenia našej obce.  FOTO

 • Zážitkové učenie na Katedre železničnej dopravy ŽU

  Dňa 12.11. 2015 sa deti ŠKD zúčastnili akcie, ktorá aj nám dospelým  pripomenula nostalgické časy detstva, keď sme ako deti  často cestovali vlakom. Deti na ŽU v Žiline v laboratóriu videli dokonalú zmenšeninu vlakovej cesty v okolí Žiliny a mohli si na vlastnej koži vyskúšať ako sa taký kolos, akým železnice určite sú, riadi  so všetkým, čo k tomu patrí. Videli dokonalé kópie vlakov, semaforov, návestidiel,  mostov a staníc. Mohli si vyskúšať aj výstroj výpravcu vlaku. Študenti ŽU a vysokoškolskí učitelia  porozprávali  deťom zaujímavosti okolo železničnej dopravy a  ako to funguje v skutočnosti. Deti si pozreli aj veľmi pekné okolie ŽU a zistili načo slúži vestibul na univerzite. Z akcie si deti odniesli nezabudnuteľné zážitky a nádej, že ak budú usilovne v škole pracovať, raz aj ony môžu na univerzite študovať. Ďakujeme pracovníkom Žilinskej univerzity za nezabudnuteľný zážitok.        FOTO

 • Odhlasovanie stravy v ŠJ

  Nové telefónne číslo na odhlasovanie stravy v ŠJ:

  0902 815 910

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Višňové 446
  Višňové 446, 013 23 Višňové
 • Základná škola: +421 41 597 22 97
  Materská škola: +421 41 597 2186

Fotogaléria