Členovia Rady školy

 • TRÉNING NA DOPRAVNOM IHRISKU

  8. 9. 2014

  V dňoch 8. - 11.09.2014 sa zúčastnili žiaci I. stupňa (postupne štvrtáci, tretiaci, druháci a prváci) praktického výcviku na detskom dopravnom ihrisku v Žiline na Vlčincoch, kde si prakticky preskúšali teoretické vedomosti z dopravnej výchovy, ktorú preberali v škole. Pre žiakov to bol veľký zážitok, odnášali si skvelé dojmy a najmä chválili prístup tety policajtky, ktorá výcvik riadila.

  Aj počasie nám prialo - ihneď po skončení výcviku prvákov začalo pršať.

  Doprava tam a späť bola zabezpečená mikrobusom z rozpočtu školy

  .

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014 - 15

  2. 9. 2014

    Podobne, ako ukončenie, tak aj začiatok nového školského roka začal dobrovoľnou účasťou žiakov školy a ich rodičov na s. omši v kostole sv. Mikuláša vo Višňovom, ktorú celebroval p. vikár Bagin.

  Potom nasledovala oficiálna časť otvorenia v telocvični - štátnou hymnou, príhovorom riaditeľa školy, ktorý privítal hostí, samozrejme všetkých žiakov, rodičov, ale najmä prváčikov. Predstavil jednotlivých triednych učiteľov a zaželal žiakom úspešný školský rok a pedagógom veľa tvorivých síl a pedagogického kumštu v novom školskom roku. Potom sa žiakom a rodičom prihovorili hostia - p. starostka, predsedníčka Rady školy a p. vikár. Po slávnostnej časti sa žiaci pod vedením triednych učiteľov odobrali do tried, kde dostali rozvrh hodín a pokyny k začiatku školského roka.

 • BRIGÁDA NA DETSKOM IHRISKU

  28. 8. 2014

    Nakoľko pri úpravách detského ihriska bolo počasie viac ako nevľúdne, a počasie sa umúdrilo až posledný pracovný deň pred začiatkom školského roka, bolo potrebné pokosiť a pohrabať pokosenú trávu na ihrisku. Do hrabania a odvážania sa zapojili dobrovoľníci z radov zamestnancov ZŠ s MŠ, Višňové 446.

 • UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2013 - 14

  27. 6. 2014

    Tohtoročné ukončenie školského roka začalo netradične - poďakovaním a sv omšou v kostole sv. Mikuláša vo Višňovom za účasti celej školy, ale aj občanov Višňového. Potom pokračovalo v telocvični príhovorom riaditeľa školy a príhovormi hostí - starostky obce - p. Marty Brezovskej, predsedníčky Rady školy - p. Marcely Halaganovej a p. vikára - Jozefa Bagina. Záver slávnost patril našim odchádzajúcim deviatakom (viď. fotoalbum)

 • FUTBALOVÝ TURNAJ "O POHÁR PREDSEDU ŽSK"

  12. 6. 2014

     IV. ročník turnaja o PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA tento rok organizovala naša Rada rodičov. Za prítomnosti starostky obce - p. Marty Brezovskej a predsedníčky Rady rodičov - JUDr. Marcely Halagánovej, reprezentanti  štyroch škôl urputne zápolili o túto trofej. Prvé miesto o skóre získali žiaci zo Stráňav pred domácim Višňovým.

  Výsledky:

  1. miesto:  ZŠ s MŠ, Stráňavy             

  2. miesto:  ZŠ s MŠ, Višňové              

  3. miesto:  ZŠ s MŠ, Rosina                         

  4. miesto:  ZŠ s MŠ, Žilina - Trnové            

  Najlepším strelcom sa stal Erik Gajdoš zo Stráňav, najlepším hráčom v poli bol vyhlásený Andrej Martinčo z Rosiny a najlepším brankárom sa stal Marcel Barčiak z Višňového.

  Starostka obce udelila diplom aj najlepšiemu obrancovi turnaja - Norbertovi Oravcovi z Višňového.

 • CIRKUS JACKO

  6. 6. 2014

  Už po druhýkrát navštívili našu školu umelci  z Cirkusu JACKO z Ukrajiny.

 • MOTÝLIA ZÁHRADA

     "VÝVIN MOTÝĽOV V PRIAMOM PRENOSE..."

  V termíne od 15. apríla do 4. júna pozorovali priamo v triedach naši predškoláci z MŠ a piataci a šiestaci ZŠ dokonalú premenu hmyzu - vývin motýľov od maličkej húseničky, cez veľkú húsenicu, kuklu a dospelého motýľa v zariadení "MOTÝLIA ZÁHRADA". Je rozdiel naučiť sa to z knihy alebo vidieť tento zázračný proces premeny nevábnej húsenice na krásneho motýľa "v priamom prenose". Túto možnosť mali aj deti a žiaci našej školy.

  Vypustenie dospelých motýľov do prírody uskutočnili 4.júna 2014. Z celého procesu si môžete pozrieť fotodokumentáciu.

   

 • DEŇ DETÍ AKÝ TU EŠTE NEBOL...

  3. 6. 2014

  laughNapriek tomu, že nám počasie veľmi neprialo, DEŇ DETÍ sa vydaril!!! laugh

  ...a bol ukážkový...

  Začalo to všetko v kostole. Za prítomnosti všetkých žiakov školy a detí MŠ p. vikár Bagin príhovorom a motlitbou otvoril podujatie. V kostole sa predstavili aj naši tretiaci svojimi pesničkami, ktoré si nacvičili na prvé sväté prijímanie.

  Pred kostolom nás už vítali disneyovské postavičky, ktoré nás odviedli do areálu školy. Tu si žiaci ZŠ a deti MŠ pod vedením svojich pedagógov mohli vybrať: nafukovací hrad, obrovská kĺzačka a pohyblivý býk v telocvični, streľba z pušky a z luku na cieľ na futbalovom ihrisku, ukážka výcviku záchranárskych psov, ukážka veteránov alebo ukážky techniky 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny a tiež TV Markíza.

  K tomu bohaté občerstvenie - pečené špekačky, zeleninové misy, kroasany, guláš a teplý čaj, ktorý prišiel v daždivom počasí vhod.

  Celé podujatie sprevádzala hudba DJ Richarda Romančíka. Na záver čakala na všetkých žiakov a deti veľká čokoláda.

  Poďakovanie patrí Rade rodičov na čele s JUDr. Halaganovou za organizáciu a financovanie celého podujatia, p. vikárovi za duchovnú motiváciu, p. starostke za príspevok na čokolády a povolenie telocvične na nafukovacie atrakcie, členom 5. pluku špeciálneho určenia a sponzorom - Pekáreň Ďuroška, Autoservis Miklo s r.o., DJ Richard Romančík, p. Laurenčík (psy).

  Vśetci sa už tešíme na budúci ročník.

   

 • FUTBALOVÉ TURNAJE

  29.04.2014 DÔVERA - ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ - Majstrovstvá okresu v malom futbale žiakov - ZŠ Žilina, Nám. mladosti

  Školu reprezentovali: F. ČIBENKA,  Š. GALČEK,  M. PAURÍK, M. POLÁČEK,  T. TURJAK, L. VRAŇAN, 6.A, M. PEŠKO, 5.A.

  Umiestnenie: Postupová súťaž - v skupine 3. miesto - bez postupu.

    7.05.2014 Futbalový turnaj LIETAVA

  Umiestnenie: 4. miesto

  Školu reprezentovali: F. ČIBENKA,  Š. GALČEK,  M. POLÁČEK,  6.A, M. BARČIAK,  L. VALO, 7.A,  Š. ĎURANA, M. KONÁRIK,  R. MAJTÁN, 8.A, A. CHUPÁŇ, P. KUBICA, N. ORAVEC, P. PLAVÝ, L. SVENTEK, 9.A.

  14.05.2014 JEDNOTA FUTBAL CUP - Majstrovstvá okresu v malom futbale žiakov - ZŠ Žilina, Nám. mladosti

  Umiestnenie: Postupová súťaž - v skupine 4. miesto - bez postupu.

  Školu reprezentovali: M. BARČIAK, 7.A,  Š. ĎURANA, M. KONÁRIK,  R. MAJTÁN, 8.A, P. KUBICA, N. ORAVEC, P. PLAVÝ, 9.A.

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, ktg. D - okresné kolo - projektová časť

  15. 5. 2014

  Výsledky:

  1. miesto: Tomáš Turjak, 6.A  - Projekt SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

  2. miesto: Adam Hlubina, 6.A - Projekt FAJČENIE NA NAŠEJ ŠKOLE

  yes BLAHOŽELÁME! yes
   

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, ktg. E - POZNAJ A CHRÁŇ - okresné kolo

  16. 4. 2014

  Umiestnenie našich žiakov:

  - odbor zoológia:

    4. miesto: Nikola Hlubinová , 9.A

    8. miesto: Kristína Fürbergerová, 8.A

  11. miesto: Adrián Cetera, 9.A

  13. miesto: Diana Sluková, 9.A

  Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.

  - odbor geológia:

  4. miesto: Juraj Špánik, 9.A

  6. miesto: Adam Prostredný, 9.A

  7. miesto: Jakub Halagan, 8.A

 • VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU "VIŠNIČKA"

  Môžete si prelistovať a prečítať tu: Vis_14-03_III..pdf

 • ŠKOLSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

  16. 4. 2014

  Výsledky:

  chlapci 8.04.2014             

  1. Badura, Martin, 4.A  

  2. Jánoš, Norbert, 4.A   

  3. Šmidovič, Marek, 3.A        

  4. Paurík, Matej, 6.A      

  5. Šimko, Daniel, 7.A

  6. Prostredný, Adam, 9.A

  dievčatá 15.04.2014

  1. Pechalová, Patrícia, 7.A

  2. Kučerová, Kristína, 7.A

  3. Buffová, Petra, 7.A

  4. Badurová, Beáta, 7.A

 • TESTOVANIE 9 - 2014

  14. 4. 2014

   

   

   

  Matematika

  Slovenský jazyk a literatúra

  ZŠ s MŠ, Višňové 446

  81,54 %

  63,08 %

  Celoslovenský priemer

  54,67 %

  62,00 %

  Rozdiel oproti národnému priemeru

  26,87 %

    1,08 %

   

 • ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA V TURÍ

  26. 3. 2014
   
  Zábavná angličtina - prehliadka detskej tvorivosti v ANJ I.stupeň.
  Organizátor: ZŠ Turie, Pozvaní: ZŠ s MŠ Višňové, ZŠ s MŠ Rosina, ZŠ Lietavská Lúčka.
  Prezentovali sme sa piesňami, básničkami, opisom zvieratiek a rozprávaním.
  Na záver boli všetci odmenení diplomom a spoločne sme si aj zatancovali.
  Ďakujeme ZŠ Turie za pozvanie ako aj za organizáciu skvelého podujatia.
   
 • JAR ZAVÍTALA DO NAŠEJ MŠ

  Nielen nápaditá a originálna jarná výzdoba, ale aj nový nábytok a zariadenie spríjemňuje pobyt detí v našej Materskej škole.

 • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

  11. 2. 2014

  V kategórii C okresného kola sa stal úspešným riešiteľom Adrián Cetera (9.) z 9. A triedy.

  Vynikajúco si počínala v kategórii F Nina Kurtová z 5.A triedy, ktorá obsadila 3. miesto a stala sa tiež úspešnou riešiteľkou.

  Blahoželáme! yesyes

 • NIELEN V BENÁTKACH MAJÚ KARNEVAL...

  7. 2. 2014

  ... a takto sa na KARNEVALE PRE DOSPELÝCH zabávali rodičia detí našej MŠ a žiakov ZŠ ako aj priatelia školy. Dobrá nálada, výborná hudba, krásne a nápadité masky, bohatá tombola. Vďaka organizátorom z Rady rodičov.cool

 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

  6. 2. 2014

  V kategórii H okresného kola sa úspešnými riešiteľmi stali Mária Mihová (9.) a Tomáš Turjak (19.) - obaja zo 6.A triedy.

  Blahoželáme! yesyes
   

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, ktg. C - okresné kolo

  5. 2. 2014

  V okresnom kole 48. ročníka BIO C si naši žiaci počínali tradične viac ako zdatne.

  V projektovej časti:

  1. Martin Turjak, 9.A, za projekt: Piť, či nepiť Coca - Colu;

  2. Jarmila Cigániková, 8.A, za projekt: Invázne rastliny v okolí obce Višňové;

  3. Juraj Špánik, 9.A, za projekt: Škodlivosť fajčenia u mládeže;

  5. Jakub Halagan, 8.A, za projekt: Pozorovanie voľne žijúcej zveri

  5. Adam Prostredný, 9.A, za projekt: Ryby v našom okolí

  V teoreticko- praktickej časti:

  5. Adrián Cetera, 9.A

  Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Blahoželáme!yesyes

  V krajskom kole sa naši zástupcovia - Martin Turjak a Jarmila Cigániková nestratili, stali sa taktiež úspešnými riešiteľmi a obsadili 9. a 7. miesto.

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Višňové 446
  Višňové 446, 013 23 Višňové
 • Základná škola: +421 41 597 22 97
  Materská škola: +421 41 597 2186

Fotogaléria