Členovia Rady školy

 • Oznámenie o prijímaní žiadostí do MŠ pre šk. rok 2016/2017

  Vážení rodičia. Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v období od 2. 5. 2016 do 31. 5. 2016.
  V uvedenom termíne je potrebné doručiť vyplnenú a potvrdenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.     Tlačivo: Žiadosť do MŠ         Oznámenie

 • Návšteva Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou

  Dňa 14. 4. 2016 sme sa s deťmi z ŠKD vybrali na návštevu do múzea v Krásne nad Kysucou. Deti si so záujmom prezreli ako sa žilo v danej lokalite v dávnych aj súčasných časoch. Videli faunu a flóru, ktorá sa nachádzala v v našich končinách pred mnoho tisícmi rokov a veľa druhov živočíchov a rastlín žije v našich lesoch a na lúkach aj dnes. Najpozoruhodnejšou atrakciou múzea je určite mamutia mama, ktorá je vyrobená ako verná kópia zvieraťa, ktoré už dávno vyhynulo.  Originálny mamutí zub, ktorý sa našiel na území blízko múzea pripomína majestátnosť a veľkosť zvierat, ktoré žili pred mnohými rokmi aj na území Slovenska. Deti si odniesli krásny zážitok, mnoho fotografii  a nezabudnuteľnú veselú cestu moderným  autobusom.

 • Program detí na Deň učiteľov

  Deň sviatku všetkých učiteľov pripadá každý rok na 28. marec, ako spomienka na narodenie „učiteľa národov“- Jána Amosa Komenského.
  Na našej škole sa stalo tradíciou, že deti školského klubu pripravujú  každoročne program pre svojich učiteľov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Básňami, piesňami a scénkou deti poďakovali učiteľom za ich každodennú prácu.  Program mal veľký úspech. Na záver vystúpenia zahral na gitare žiak 3. B triedy Palko Gavlas. Všetci učitelia dostali od detí malý darček.

 • V ŠKD si pripomenuli Svetový deň letectva a kozmonautiky

  Jurij Alexejevič Gagarin, ako prvý človek vo vesmíre obletel Zem a následne pristál naspäť v rodnom Rusku. Na počesť tejto udalosti si tento deň doteraz pripomíname ako Svetový deň letectva a kozmonautiky.
  12. apríla 2016 uplynulo 55 rokov od prvého letu J. A. Gagarina. I my v školskom klube sme si pripomenuli tento pamätný deň. Porozprávali sme si o J. A. Gagarinovi, o jeho živote. Taktiež sme si pozreli fotografie našej planéty Zem, deti hádali hádanky o vesmíre a mali k dispozícii pracovné listy o vesmíre. Na záver nakreslili našu planétu a raketu s J. A. Gagarinom.

 • Školské majstrovstvá okresu Žilina v orientačnom behu

  21.4.2016 sa v Žiline-Zástranie uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Žilina v orientačnom behu žiakov. Z našej školy sa súťaže zúčastnili žiaci: Marek Šmidovič 5.A, Linda Dorociaková 5.A, Adam Hlubina 8.A a Peter Rosinec 8.A, ktorí tvorili jedno družstvo.
  Naše družstvo žiakov skončilo na 2. mieste a postupujú na Krajské školské majstrovstvá Žilinského kraja, ktoré sa uskutočnia v Martine 11.05.2016.

 • Deň otvorených dverí v MŠ

  VÁŽENÍ RODIČIA !

  Pozývame Vás dňa 26.4. 2016 na Deň  otvorených dverí v našej materskej škole vo  Višňovom v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. 

  Tešia sa na Vás deti a pani učiteľky.

 • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2016/2017

  Vážení rodičia.

  Zápis detí do 1. ročníka základnej školy  pre školský rok  2016/2017 sa uskutoční  8. apríla 2016 (piatok)  od 14:00 do 18:00 hodiny v budove školy pre deti narodené od 1. septembra.2009 do 31. augusta 2010 (vrátane).
  Rodičia v sprievode detí so sebou prinesú:
  - rodný list dieťaťa
  - občiansky preukaz zákonného zástupcu          
  - 10,- € na zakúpenie školských pomôcok

                                    dotazník pre rodičov

 • ŠKD - Čitateľský maratón

  Knihy - súčasť povinného čítania, učenia sa, pre iných aj čas oddychu. Marec - mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.  Pri tejto príležitosti sme v školskom klube usporiadali 1. ročník Čitateľského maratónu.

  Na úvod sme sa porozprávali o knihách, ktoré majú deti doma Pripomenuli sme si aj najväčšieho zberateľa slovenských rozprávok - P. Dobšinského. Potom nasledovalo samotné čítanie. Zapojili sa všetky deti, ktoré boli v školskom klube. Čítali sme rozprávku: Ako Maťko s Kubkom naučili vílu ovečky dojiť. Deti mali tiež k dispozícii PL, omaľovánky s rozprávkovými postavičkami. Na záver čítania deti dostali záložky, ktoré si vymaľovali. Tieto záložky deti venovali budúcim prvákom – spolužiakom. Na budúci rok pokračujeme 2. ročníkom - Čitateľský maratón.    FOTO

 • ŠKD - Deň vody - 22.3. 2016

  Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody. Prvý Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na 22. 3. 1993 a odvtedy sa Svetový deň vody koná každoročne. Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť si vôbec neuvedomujeme.

  Deti školského klubu detí pod vedením Mgr. Paurovej Oľgy si v utorok 22. 3. 2016 pripomenuli význam vody na našej planéte. Formou prezentácie s názvom: "Príbeh Kvapky" Deti dozvedeli o tom, čo je to kolobeh vody v prírode a aké je dôležité neznečisťovať vodné zdroje. Taktiež deti 1. – 4. ročníka vypracovávali PL: Deň s vodníčkou Kvapkou, lúštili tajničky, osemsmerovky na tému "Voda". Na záver deti dostávali pamätné medaily.    FOTO

 • ŠKD - drôtikovanie

  V školskom klube detí sme dňa 18.3. 2016 privítali p. Jarmilu Volfovú. Pri jej prvej návšteve sa deti oboznámili s paličkovanou čipkou, ktorá sa im veľmi páčila. Taktiež si paličkovanie aj vyskúšali. Dnešný deň to však bolo drôtikovanie - zdobenie veľkonočných vajíčok.

  Pani Volfová deťom najskôr porozprávala o drotárskom remesle i o drotároch, ktorí putovali od domu k domu, a za trochu jedla a drobný peniaz opravovali poškodené hlinené riady a náradie. Drôtikovanie sa dnes využíva najmä pri výrobe šperkov a drobných dekoračných predmetov. Najlepším materiálom na drôtikovanie je medený drôt. Je mäkký, poddajný a dobre drží tvar. Deti ju so záujmom počúvali. Pri samotnej práci s drôtikom prejavili veľa šikovnosti. Všetky deti dostali drôtik aj domov, aby si mohli vyskúšať pletenie.
  Ďakujeme p. Volfovej za ukážku práce s drôtom a za veľkú trpezlivosť, Tešíme sa na jej ďalšiu návštevu.    Foto

 • Deň otvorených dverí

 • Vítanie jari

  Deti ZŠ s MŠ Višňové si 19.marca 2016 v Kultúrnom dome vo Višňovom pripomenuli formou tvorivých dielní prípravu na Veľkonočné sviatky zameranú na tradície našich predkov. Deti aj dospelí mohli tvoriť a vyrábať, skúsiť si tkanie, pletenie korbáčov, rôzne techniky zdobenia kraslíc a perníkov. Príjemnú atmosféru doplnili deti z MŠ pásmom detských hier a básní s jarnou tematikou  pod vedením ich pani učiteliek. Súčasťou popoludnia bolo vyhlásenie výsledkov súťaže pre deti a žiakov ZŠ s MŠ Višňové. Za kolektívne práce boli odmenené všetky zúčastnené triedy. 
  Organizátorom, účinkujúcim, sponzorom i účastníkom ďakujeme za príjemne strávené popoludnie. FOTO    Video 1   Video 2   Video 3

 • Prezentácia vedomostí z anglického jazyka

  Dňa 23.3. 2016 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili prezentácie vedomostí z anglického jazyka v Kultúrnom dome v Turí.  Spolu so žiakmi z Turia a Rosiny predviedli rôzne básne, piesne, dokonca divadlo, ktoré sa všetkým prítomným veľmi páčilo a ktoré tak usilovne pripravovali s pani učiteľkami. Žiaci boli za svoju šikovnosť ocenení diplomom, upomienkovým perom a sladkou odmenou.  FOTO

 • Chemická show

  Dňa 21.3.2016 sa naši žiaci obliekli do modrej farby a s veľkým nadšením pripravené vystúpenie pod názvom Chemická šou, ktoré bolo uskutočnené pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3. 2016). Žiaci mohli vidieť rôzne chemické pokusy, dokonca si niektoré pokusy mohli aj sami vyskúšať. Vystúpenie sa žiakom veľmi páčilo.   FOTO

 • Sobášny palác v Bytči

  Deti z ŠKD sa vo štvrtok 17.3. 2016  v nádherný slnečný deň išli po diaľnici previesť do malebného mestečka Bytča, na území ktorého sa nachádza unikátny Sobášny palác – jediný na celom svete. Dal ho postaviť  palatín Juraj Thurzo pre svojich 7 krásnych dcér, aby mali dôstojné priestory pre svadobné hostiny. Deti sa dozvedeli veľa z našej histórie a aj informácie ako taká svadba v minulosti prebiehala, ako dlho trvala a čo všetko sa zjedlo a vypilo na šľachtickej svadbe. Naše deti sa veľmi o všetko živo zaujímali a mali na svoj vek veľmi veľa  informácií. Svadby sa tam uskutočňujú dodnes a zo všadiaľ  na svadobčanov dýcha história a nostalgia , ktorú umocňuje aj celkový krásny vzhľad samotnej budovy a upraveného okolia.
  Ďakujeme našej milej  mladej sprievodkyni  za  aktívnu a živú prednášku prispôsobenú veku našim deťom. Domov sme odchádzali znova o čosi informovanejší  a s krásnym zážitkom z úspešného dňa.  FOTO

 • Jarné číslo školského časopisu

 • OZNAM - MŠ

  Počas VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN: 24. 03. – 29. 03. 2016 materská škola nebude v prevádzke.
  Všetky deti sú v tomto termíne odhlásené zo stravovania v ŠJ.

  Začiatok prevádzky bude 30.3.2016.

 • Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

  V utorok 8.3.2016 sa žiaci 3. a 4. ročníka „stretli“ v Žilinskej knižnici s bájkami, ktoré sa pomocou humorného deja, prostredníctvom zvierat, vecí a ľudí vysmievajú zlým ľudským vlastnostiam a zároveň podávajú aj mravné poučenie. Interaktívnou formou sa tu deti zoznámili s viacerými bájkami, dozvedeli sa zaujímavosti o ich  spisovateľoch, boli zapojené do čítania príbehov, kde hľadali alebo vymýšľali poučenie a v skupinách spoločne kreslili „bájkový komiks“. Za ich aktivitu a výbornú prácu im p. knihovníčka Danka jednu animovanú bájku o zajacovi a korytnačke aj pustila, čo bola pre nich najväčšia odmena...    Foto

 • Maľovanie so psíkmi v školskom klube detí v ZŠ s MŠ Višňové

  Dňa 26.2. 2016  všetky deti navštevujúce ŠKD v ZŠ s MŠ vo Višňovom potešila návšteva. Prišli k nám z caniscentra v Žiline dvaja psovodi so svojimi štvornohými zverencami. 
  V rámci canisterapie predviedli ,,Zážitkové učenie so psíkmi“. Chlpáči aportovali, počítali, skladali s deťmi stavebnice a mnoho iného. Zaujímavé bolo aj maľovanie so psíkmi. Deti na maliarske plátno naniesli farby a psíky im pomohli dotvoriť obraz svojimi šikovnými babkami. Všetkým sa psy veľmi páčili. Bol to krásny a  nezabudnuteľný zážitok, lebo sme  milovníci zvierat a prírody. Mnohé deti majú psíka doma. Tu sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o psoch,  ich živote a aj to ako sa o takéhoto vzácneho psíka treba starať a vychovávať ho.

  Ďakujeme Ing. Ľubici Báthoryovej,  jej milej kolegyni  a ich malým chlpatým zverencom za nevšedný a poučný zážitok. Tešíme sa na leto, keď sa  pri podobnom podujatí v duchu športových hier  v našej škole znova stretneme. FOTO

 • Otvorenie multifunkčného ihriska

  V Pondelok 29. 2. 2016 o 17:00 hodine za prítomnosti predsedu parlamentu SR Ing.  Petra Pelegriniho a predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára v priestoroch areálu školy vo Višňovom, otvorili nové multifunkčné ihrisko realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – „Podpora rozvoja športu na rok 2015“.  FOTO

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Višňové 446
  Višňové 446, 013 23 Višňové
 • Základná škola: +421 41 597 22 97
  Materská škola: +421 41 597 2186

Fotogaléria