Členovia Rady školy

 • Deň detí 2016

 • Turnaj o pohár starostky Višňového

  Dňa 25.5. 2016 sa za účasti 5 družstiev dievčat uskutočnil na Základnej škole s materskou školou vo Višňovom už 4. ročník TURNAJA VO VYBÍJANEJ DIEVČAT, O POHÁR STAROSTKY OBCE VIŠŇOVÉ. O prvenstvo súťažili žiačky v dramatických a napínavých súbojoch s vysokým nasadením, zdravou rivalitou a dobrou náladou. Poháre venovala starostka obce, JUDr. Marcela Halaganová, o občerstvenie pre súťažné družstvá sa postarala Rada rodičov pri ZŠ s MŠ, Višňové 446, za čo jej úprimne ďakujeme.   Foto

  Výsledky turnaja:

  1. CZŠ,  R. Zaymusa

  2. ZŠ s MŠ,  Višňové

  3. ZŠ s MŠ,  Rosina

  4. ZŠ s MŠ,  Dolná Trnovská

  5. ZŠ, Lietava

  Víťazom blahoželáme a tešíme sa na nasledujúci ročník.

 • Jazda na koni

  Dňa 18. 5. 2016 sme sa z ŠKD vybrali navštíviť pre nás už známe koníky na Ranč v   Žiline – Bytčici. Dozvedeli sme sa veľa o živote koňa, ako sa k nemu správať, čo robiť, aby sme boli v bezpečí my i koník. Pán Kodaj nám vysvetlil  techniku správneho jazdenia na koni. Všetci sme sa povozili a dostali sme aj malé občerstvenie v podobe práve upečených maličkých šišiek. Veríme, že sa stretneme aj v budúcom školskom roku a budeme môcť naše chrbátiky vystierať na koni častejšie. Vraj najkrajší pohľad je z chrbta koňa.          FOTO

 • Divadelné predstavenie v ŠKD

  Divadlo PORTÁL je profesionálne neštátne divadlo z Prešova, ktoré chce tešiť svojimi predstaveniami malých i veľkých divákov. Vo štvrtok (19.5. 2016) sme v našom ŠKD privítali Veroniku a Stanka, hercov tohto divadla. Zahrali nám rozprávku „O Jankovi Hraškovi“. Rozprávka sa všetkým veľmi páčila a deti odchádzali z tohto predstavenia plní dojmov. Ďakujeme Veronike Potočkovej a Stankovi Bílemu za krásne popoludnie. Tešíme sa na ďalšie predstavenia.     FOTO

 • Deň Európy v našej škole

  Dňa 11.5. sme sa my, žiaci 7.ročníka prezliekli do kostýmov národov z iných časti sveta. Túto akciu sme pripravili ku Dňu Európy. Zavítali sme medzi žiakov prvého stupňa, ktorí určovali akú krajinu reprezentuje daný kostým, a či patrí do Európy alebo iného  kontinentu sveta. Boli sme prezlečení napríklad za kovbojov, Japonku, Španielku, Turkov, Škótku, Rakúšana, ale aj Slováka. Myslím, že táto akcia bola zážitkom nielen pre mladších žiakov, ale aj pre nás!                                       A.Buffová 7.roč.

 • Prázdninové ŠKD

 • Jarný zber starého paiera

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  V dňoch 16. 5.. – 20. 5. 2015 sa v škole uskutoční zber starého papiera. Cieľom je ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu žiakov o separáciu odpadu.
  Najaktívnejšie triedy a žiaci  budú odmenení cenami. Na školskom dvore bude pristavený kontajner. Papier musí byť zviazaný, alebo inak zabalený. Zberáme len staré noviny, časopisy, papier bez tvrdých obalov, nezbierame kartónový papier.
  Papier môžete nosiť od 7.00 h. – 8.00 hod. a v poobedňajších hodinách do 16.00 hod. (v piatok len do 8.00 hod.).
  Veríme, že do zberu sa zapoja všetci žiaci našej školy a recykláciou starého papiera tak pomôžete zachrániť množstvo – pre človeka tak dôležitých  stromov.

 • Papierové pletenie

  Papierové pletenie (paplet) je technika, ktorá je veľmi podobná technike pletenie z prútia. Na pletenie však používame papierové ruličky vyrobené z novín, letákov, telefónnych zoznamov. V stredu 4.5. 2016 do nášho školského klubu zavítala pani Špalková Viera. Papierovému pleteniu sa venuje popri svojej práci. Pani Špalková deťom názorne ukázala, ako si pripraviť ruličky na pletenie a potom predviedla samotné pletenie na srdiečko z drôtu. Všetky deti, ktoré boli v školskom klube uplietli srdiečka pre svoje mamičky k ich sviatku. Ďakujeme p. Špalkovej za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.  FOTO

 • Deň Slnka

  Dňa 3.5.2016 sa naša trieda (8. A) zúčastnila exkurzie o Slnku a slnečnej energii na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Najskôr nám odborná pracovníčka hvezdárne popísala z čoho sa skladá Slnko a kedy uvidíme jeho úplné zatmenie. Potom sme pozorovali rôzne zariadenia a hračky, ktoré reagujú na svetlo a teplo. Bol tam napríklad cyklista, na ktorého keď zasvieti slnko, začne pohybovať pedálmi. Nakoniec sme videli, ako sa dá zohriať voda v hrnci pomocou špeciálneho dáždnika a slnečných lúčov. Po skončení exkurzie sme sa plní radosti a zážitkov vrátili domov.    Mária Mihová, 8. A   FOTO

 • Nahrávanie hymny 4. ročníkov

  V utorok /3.5.2016/ sa žiaci oboch štvrtých ročníkov zmenili na spevácke hviezdy... Nahrávali totiž spoločne hymnu školy v prírode, v ktorej ostanú už navždy uchované ich spomienky na úžasne strávený týždeň na Orave, na absolvované výlety a na prežité dobrodružstvá.  A ako sa im to podarilo??? Posúďte sami, ale upozorňujeme Vás na to, že je to chytľavá melódia, strávený týždeň na Orave, na absolvované výlety a na prežité dobrodružstvá. ktorá Vás bude sprevádzať po celý deň. FOTO      hymna.mp3

 • Didaktické hry a účelové cvičenie

  V piatkové slnečné ráno (29. apríla) sa uskutočnili Didaktické hry pre žiakov I. stupňa a účelové cvičenia pre žiakov II. stupňa. Naši žiaci sa vybrali ku krížu (Za vrchami), kde sa konala prehliadka vojenskej techniky z II. svetovej vojny. Žiaci mohli vidieť nemeckých vojakov, vojenské vozidlá, tanky, zákopy, úkryty, v ktorých vojaci prespávali, zbrane či iné vojenské vybavenie. Tento slnečný deň si žiaci užili s úsmevom na tvári a obohatili sa o nové a krásne zážitky.   FOTO

 • Týždeň v škole v prírode

  Týždeň od 18.4. – 22.4.2016 bol pre žiakov 4.A a 4.B triedy výnimočný a zábavný. Prežili 5 nezabudnuteľných dní v krásnom, prírodou obklopenom penzióne Roháčan v Hutách.
  Program týždňa bol pre deti veľmi zaujímavý a náučný. Navštívili Oravský zámok, skanzen v Zuberci, Demänovskú jaskyňu Slobody, salaš Krajinka plná zvierat... 

  Zážitky z Aquaparku v Dolnom Kubíne, z telesnej výchovy v prírode, z kolesovej hojdačky, z večerných programov, z rôznych hier, z pyžamovej párty, z odlišného vyučovania sú často témou rozhovoru. Ostávajú žiakom však už len v spomienkach. Pre žiakov to bola skúška samostatnosti. Prekonali strach, odlúčenie od rodičov a pocity smútku hlavne preto, lebo boli zaneprázdnení režimom dní a harmonogramom týždňa. Najviac sa tešili z výletov, ale snažili sa učiť, upratovať, vzájomne si pomáhať, spolupracovať. Deti nadobudli nové poznatky z prírodovedy a vlastivedy. Svoje zážitky položili na výkres v podobe obrazov aj v podobe veršov, z ktorých vznikla „Hymna školy v prírode“. Združil a utužil sa celý kolektív.

  Perličkou pobytu bolo písanie pozdravov rodičom na pohľadnice a ich odosielanie. Za absolvovanie pobytu boli žiaci odmenení diplomom a malým darčekom. Na záver treba dodať, že všetci sme boli veľmi šťastní...   FOTO

 • Slávik Slovenska

  Dňa 26.4. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnení žiaci si na úvod spoločne zaspievali pieseň „Spievanky, spievanky“ s klavírnym sprievodom, ktorý viedla p. uč. Makara. Zaspievali si rôzne ľudové piesne, vyhodnotenie je nasledovné:

  1.kategória (1. - 3. roč.)       

  1. Emka Hodásová (3.B)

  2. Simonka Perďochová (1.A)

  3. Veronika Pagáčová (3.B)

   

  2.kategória (4. - 6. roč.)       

  1. Emka Pivková (6.A), Katka Paurová (4.B)

  2. Terezka Mihová (6.A)

   

  3.kategória (7. - 9. roč.)       

  1. Juraj Slezák (7.A)

 • Deň Zeme v ŠKD

  Zem ako jediná z planét nám poskytla miesto na život a to je jeden z najväčších darov pre človeka. Každý z nás môže prispieť k jej záchrane. A nemôžeme z toho vynechať ani deti. Práve v tento deň sme sa v našom ŠKD rozhodli pomôcť našej modrej planéte.
  Milá naša Zemička!
  Želáme Ti, aby Ťa mali všetci radi. My deti ŠKD Ťa máme veľmi radi. Žije sa nám tu dobre. Budeme Ťa chrániť a čistiť každý deň.
  Deti zo školského klubu   FOTO

 • Deň Zeme

  Deň Zeme je dňom venovaným našej planéte a nám všetkým. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Oslavujeme ho 22. apríla. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne akcie či podujatia, ktorých cieľom je pripomínať si krehkosť našej planéty Zem.
  Do ochrany životného prostredia sa zapojili aj naši žiaci, a tak sa pod vedením p. učiteliek vybrali pomôcť našej planéte zberom odpadkov. Žiaci sa pohybovali po určených stanoviskách a týmto pomohli vyčistiť viaceré priestranstvá v obci Višňové.

 • Oznámenie o prijímaní žiadostí do MŠ pre šk. rok 2016/2017

  Vážení rodičia. Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v období od 2. 5. 2016 do 31. 5. 2016.
  V uvedenom termíne je potrebné doručiť vyplnenú a potvrdenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.     Tlačivo: Žiadosť do MŠ         Oznámenie

 • Návšteva Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou

  Dňa 14. 4. 2016 sme sa s deťmi z ŠKD vybrali na návštevu do múzea v Krásne nad Kysucou. Deti si so záujmom prezreli ako sa žilo v danej lokalite v dávnych aj súčasných časoch. Videli faunu a flóru, ktorá sa nachádzala v v našich končinách pred mnoho tisícmi rokov a veľa druhov živočíchov a rastlín žije v našich lesoch a na lúkach aj dnes. Najpozoruhodnejšou atrakciou múzea je určite mamutia mama, ktorá je vyrobená ako verná kópia zvieraťa, ktoré už dávno vyhynulo.  Originálny mamutí zub, ktorý sa našiel na území blízko múzea pripomína majestátnosť a veľkosť zvierat, ktoré žili pred mnohými rokmi aj na území Slovenska. Deti si odniesli krásny zážitok, mnoho fotografii  a nezabudnuteľnú veselú cestu moderným  autobusom.

 • Program detí na Deň učiteľov

  Deň sviatku všetkých učiteľov pripadá každý rok na 28. marec, ako spomienka na narodenie „učiteľa národov“- Jána Amosa Komenského.
  Na našej škole sa stalo tradíciou, že deti školského klubu pripravujú  každoročne program pre svojich učiteľov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Básňami, piesňami a scénkou deti poďakovali učiteľom za ich každodennú prácu.  Program mal veľký úspech. Na záver vystúpenia zahral na gitare žiak 3. B triedy Palko Gavlas. Všetci učitelia dostali od detí malý darček.

 • V ŠKD si pripomenuli Svetový deň letectva a kozmonautiky

  Jurij Alexejevič Gagarin, ako prvý človek vo vesmíre obletel Zem a následne pristál naspäť v rodnom Rusku. Na počesť tejto udalosti si tento deň doteraz pripomíname ako Svetový deň letectva a kozmonautiky.
  12. apríla 2016 uplynulo 55 rokov od prvého letu J. A. Gagarina. I my v školskom klube sme si pripomenuli tento pamätný deň. Porozprávali sme si o J. A. Gagarinovi, o jeho živote. Taktiež sme si pozreli fotografie našej planéty Zem, deti hádali hádanky o vesmíre a mali k dispozícii pracovné listy o vesmíre. Na záver nakreslili našu planétu a raketu s J. A. Gagarinom.

 • Školské majstrovstvá okresu Žilina v orientačnom behu

  21.4.2016 sa v Žiline-Zástranie uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Žilina v orientačnom behu žiakov. Z našej školy sa súťaže zúčastnili žiaci: Marek Šmidovič 5.A, Linda Dorociaková 5.A, Adam Hlubina 8.A a Peter Rosinec 8.A, ktorí tvorili jedno družstvo.
  Naše družstvo žiakov skončilo na 2. mieste a postupujú na Krajské školské majstrovstvá Žilinského kraja, ktoré sa uskutočnia v Martine 11.05.2016.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Višňové 446
  Višňové 446, 013 23 Višňové
 • Základná škola: +421 41 597 22 97
  Materská škola: +421 41 597 2186

Fotogaléria