Členovia Rady školy

 • Začiatok školského roka 2015/2016

  Riaditeľstvo  Základnej školy s materskou školou, Višňové  446 oznamuje rodičom, že SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra  2015 (streda) o 9.00 hod. pred budovou tunajšej školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični).

  Otvoreniu bude predchádzať sv. omša v Kostole sv. Mikuláša vo Višňovom o 8.00 hod. (pre záujemcov z radov žiakov je zraz o 7.45 hod. pred školou).

  Po slávnostnom otvorení školského roka, žiaci spolu s triednymi učiteľkami pokračujú v triedach triednickými prácami. Žiaci sa budú môcť u  svojich triednych učiteľov prihlásiť na obed od 3.9.2015.

  Informácie pre rodičov prvákov

  Na začiatok školského roka dieťaťu pripravte:

  • prezuvky so svetlou podrážkou, uzavreté, nie otvorené, v plátennom vrecku, uteráčik na ruky
  • peračník : mäkká obyčajná ceruzka, mäkká školská guma, plniace pero na atrament, utierku na pero, zelenú tuhu, strúhadlo, nožnice so zaobleným hrotom, pastelky, lepidlo na papier
  • na výtvarnú výchovu: vodové farby, utierku na štetce, igelitovú fóliu na lavicu, pracovnú zásteru, pohárik z plastu - všetko uložené v taške
  • na telesnú výchovu: teplákovú súpravu, tielko, trenírky, ponožky, tenisky - všetko podpísané a vložené do vrecka
  • obaly na zošity a knihy

  Viac informácií sa dozviete na prvom rodičovskom združení 7.9.2015

 • MŠ - Informácie pre rodičov škôlkárov

  Prevádzka MŠ v školskom roku 2015/2016 začína 2. septembra 2015 (streda) od 6,15 hod. (Príchod detí do 8.00 hodiny z dôvodu nahlásenia stravy)

  Zoznamy detí sú zverejnené na dverách tried.

  Pri nástupe do MŠ dieťa potrebuje:

  • pyžamko
  • prezuvky

  VŠETKO PODPÍSANÉ!!!

  Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania.

 • Prázdninové ŠKD - Višňovčatá v akcii

  ZŠ s MŠ Višňové v čase letných prázdnin ponúka pre všetky deti prvého stupňa našej školy PRÁZDNINOVÉ ŠKD - VIŠŇOVČATÁ V AKCII.

  Kovboji - foto      Raj. Teplice - Konská      Posledný deň

  Záchranári - foto     Zuberec - foto         Lekárka - foto

  Prvý deň - foto        Tretí deň - foto        Opekačka - foto

   

 • Oznam

  V utorok dňa 30.6.2015 končí výchovno-vzdelávacia činnosť detí.

  Program:

  - 7.45 h - stretnutie žiakov pred budovou školy, odchod do kostola na sv. omšu (dobrovoľná účasť žiakov)

  - 8.00 h - sv. omša v kostole (dobrovoľná účasť žiakov)

  - 9.00 h - nástup po triedach v telocvični - slávnostné ukončenie šk. roka 2014/2015

  - 9.00 h - nástup po triedach v telocvični - slávnostné ukončenie šk. roka 2014/2015

  - 9,30 h - rozlúčka deviatakov (telocvičňa)

  - 10.00 h - vyhodnotenie šk. roka a odovzdávanie vysvedčení v triedach

  - 10.30 h - obed

  ŠKD je v tento deň do 15:00 hod.

 • Vo Višňovom to funguje

  Škola nie je len o učení, škola je aj o zábave. O tú sa počas celého školského roka starala Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Višňové v spolupráci s OÚ a pani starostkou JUDr. Marcelou Halaganovou. Krásne kultúrne podujatia boli pripravované nielen s cieľom zabaviť deti, ale aj zlepšiť spoluprácu medzi rodičmi a pedagógmi.  V decembri privítali škôlkári a školáci Mikuláša a adventný čas spríjemnil koncert skupiny Fragile. Už v januári sa veľkí aj malí, veselili na karnevale. Február bol mesiacom nezabudnuteľného koncertu Lucie  Bílej a jar sme privítali „Jarnými tradíciami“. Lásku sme si pripomenuli v máji divadelným predstavením. Školský rok bol zavŕšený veľkolepým MDD.  Za úsilie a obetavosť, nápady a ochotu nezištne pracovať pre naše deti a mládež ďakujú rade rodičov a predstaviteľom obce škôlkári, žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ Višňové pod vedením Mgr. Jána Šimka.  FOTO

 • Parádny deň 29.5. 2015

  Spojená škola na Rosinskej ceste už po siedmykrát zorganizovala akciu, ktorej hlavnou myšlienkou je integrácia postihnutých so zdravými ľuďmi. Aj naši piataci sa jej zúčastnili a počas krásneho slnečného dňa získavali cenné body v rôznych súťažných kategóriách  -  športový kvíz, braillovo písmo, štafetový beh, kolky a iné. Po získaní určitého počtu bodov si ich vymenili za vecné ceny v obchode s odmenami. Súťažné zápolenie bolo sprevádzané ukážkami z cvičenia psov, vystúpením školskej kapely, autogramiádou žilinských futbalistov... Poslednou súťažou bolo zvolenie „najpáradnejších tričiek“, v ktorej naši piataci získali 4. miesto.

 • Prázdninové ŠKD - Višňovčatá v akcii

  PlagátProgramZŠ s MŠ Višňové v čase letných prázdnin ponúka pre všetky deti prvého stupňa našej školy PRÁZDNINOVÉ ŠKD - VIŠŇOVČATÁ V AKCII.
    Plagát    Program     Prihláska

 • Úspechy našich žiakov

  Srdečne blahoželáme

  Biologická olympiáda kat. D – projektová časť  1. miesto

  Tomáš Turjak,  žiak 7. A triedy, obsadil v okresnom kole Biologickej olympiády kat. D – projektová časť  1. miesto. Projekt  s názvom  Zdravý životný štýl zaujal porotu svojou aktuálnosťou a výborným spracovaním po odbornej aj grafickej stránke.
  Víťazovi srdečne blahoželáme.

  Slávik Slovenska 2015 - školské kolo: Dňa 23.4. 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže, si zaspievali slovenské ľudové piesne.

  1.kategória (1. - 3. roč.)       

  1. Marek Rzeszoto (3.A)

  2. Veronika Pagáčová (2.B)

  3. Katarína Paurová (3.B)

  2.kategória (4. - 6. roč.)       

  1. Terézia Mihová (5.A), Nina Rosincová (6.A)

  2. Juraj Slezák (6.A)

  3. Ema Pivková (5.A)

  3.kategória (7. - 9. roč.)       

  1. Alžbeta Paurová, Petra Slezáková (9.A)

   

   

  Úspešní riešitelia obvodnho kola PYTAGORIÁDY:

  Kategória P3: Perďochová Aneta 3.B
  Kategória P5: Rzeszoto Michal 5.A

  Dňa 11. februára sa naša škola zúčastnila na majstrovstvách okresu družstiev v stolnom tenise. Súťaž sa uskutočnila v športovej hale ZŠ Námestie mladosti v Žiline.
  Naše družstvo v zložení:  Martin Badura       5. A
                                          
  Norbert Jánoš       5. A
      Foto                             
  Marek Šmidovič    4. A
                                           
  Martin Peško         6. A

  Po víťazstvách v skupine nad ZŠ Limbová a ZŠ Gorazda postúpilo  do finálovej skupiny, kde  zvíťazilo nad ZŠ Karpatská a ZŠ Lietava a stalo sa majstrom okresu.

  Výsledky:           ZŠ s MŠ Višňové – ZŠ Limbová          4 : 0
                            
  ZŠ s MŠ Višňové – ZŠ Gorazda          3 : 1
                            
  ZŠ s MŠ Višňové – ZŠ Karpatská        3 : 1
                            
  ZŠ s MŠ Višňové – ZŠ Lietava            3 : 1


  N i n k a  K u r t o v á, žiačka VI.A, získala 2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády v školskom roku 2014/2015.


  Výsledková listina okresného kola BiOLOGICKEJ_OLYMPIÁDY
  Rosincová Natália - 1. miesto
  Pappová Nikola     - 2. miesto

 • Stromov nie je nikdy dosť - MŠ

  V Apríli- mesiaci lesov a pri príležitosti Dňa zeme si predškoláci z III.C MŠ rozvíjali enviromentálne cítenie a správny postoj k prírode rôznymi aktivitami. Tvorili "kamarátku Zemeguľu". Každý jeden predškolák si vysadil v areály školy vlastný strom, o ktorý sa bude starať. Boli na dlhej turistickej vychádzke vo Višňovskej doline, kde pozorovali, aké stromy tam rastú, fotili a spoznávali "domovskú prírodu". Mesiac venovaný prírode zakončili návštevou sídla Ochrany prírody- Malá Fatra vo Varíne.     FOTO

 • Piesková animácia - MŠ

  21.4. 2015 zorganizovala trieda predškolákov III.C pre  svojich kamarátov z celej  MŠ.

  Stretnutie s českou  výtvarníčkou Marikou Koňařovou, ktorá deťom predviedla program s pieskovou animáciou. Deti mali možnosť nielen vidieť netradičnú výtvarnú techniku, ale všetky si ju mohli  vyskúšať. Aj toto je jedna zo spôsobov, ako môžeme u detí rozvíjať zmysel pre krásu a estetiku.      FOTO

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  V dňoch 20.4. až 24.4.2015 sa konal jarný zber papiera a podarilo sa nám vyzbierať 7 082 kg. Veľmi sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ich rodičom a starým rodičom, ktorí prispeli k vyzbieraniu uvedeného množstva papiera.

  Trieda Hmotnosť v kg Hmotnosť na žiaka v kg Miesto
  1.A 261 21,75 6.
  1.B 165 15,00 7.
  2.A 284 21,84 5.
  2.B 422 32,46 4.
  3.A 799 57,07 2.
  3.B 747 57,46 1.
  4.A 872 51,29 3.

   

  Trieda Hmotnosť v kg Hmotnosť na žiaka v kg Miesto
  5.A 1 114 74,26 1.
  6.A 363 22,68 3.
  7.A 970 53,88 2.
  8.A 138 8,11 4.
  9.A 57 5,18 5.

   

   

   

   

   

  ŠKD - 237 kg

  MŠ - 653 kg

  Najlepší jednotlivi: 1. - 4.: Makara Nina (4.A) - 217 kg  

                                   5. - 9.: Danišek Michal (5.A) - 174 kg  

 • Výtvarná súťaž - predškoláci

  Predškolská trieda sa zúčastnila výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo CVČ Žilina pod záštitou Lesov SR. Práce s témou "Prebúdzanie jari" boli vystavené v pasáži OC Aupark, kde prebehlo aj vyhlásenie víťazov súťaže. Naši predškoláci z III.C MŠ v kategórii - kolektívna práca získali 2. miesto a zároveň získali 1. miesto v kategórii - Cena Lesy SR. 

  Blahoželáme.    Foto

 • Zber papiera

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  V dňoch 20. 4. – 24. 4. 2015 sa v škole uskutoční zber starého papiera. Cieľom je ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu žiakov o separáciu odpadu. Najaktívnejšie triedy a žiaci  budú odmenení cenami. Na školskom dvore bude pristavený kontajner. Papier musí byť zviazaný, alebo inak zabalený. Zberáme len staré noviny, časopisy, papier bez tvrdých obalov, nezbierame kartónový papier.

  Papier môžete nosiť od 7.00 h. – 8.00 hod. a v poobedňajších hodinách do 15.00 hod. (v piatok len do 8.00 hod.).

  Veríme, že do zberu sa zapoja všetci žiaci našej školy a recykláciou starého papiera tak pomôžete zachrániť množstvo – pre človeka tak dôležitých  stromov.

 • K-7 Psovodi - záchranári SR Žilina v ŠKD

    Dňa 1.4. 2015 sme dostali v ŠKD krásny darček pred Veľkonočnými prázdninami spojený s úžasným zážitkom, keď sa v našej škole uskutočnila návšteva  K-7 Psovodov  -  záchranárov SR Žilina  - caniscentrum.

     Prišli k nám dvaja psovodi s troma psíkmi: Kráľovským pudlom menom Heyly, Nemeckým ovčiakom menom Aida a Bielym švajčiarskym ovčiakom menom Fantagiró.

   Všetky to boli psie slečny, ktoré nám v rámci canisterapie predviedli neuveriteľné ,,zážitkové učenie so psíkmi“ a iné zaujímavé  psie kúsky napríklad lezenie cez tunel, aportovanie, podliezanie. Psíky nám predviedli  telesnú výchovu a matematiku - počítanie matematiky po slovensky a aj po anglicky. Matematika v podaní psíkov je dodnes pre deti i nás všetkých záhadou. Po ich ukážkach sme si jednotlivé činnosti vyskúšali aj my. Veru, niekedy boli psíky rýchlejší ako my deti.

     Všetkým sa psy veľmi páčili. Bol to nezabudnuteľný zážitok, pri ktorom sme sa zabavili, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o psoch a ich živote.

     Každý z nás by chcel mať jedného tak vycvičeného psa doma. Vyžaduje si to však neuveriteľnú trpezlivosť a lásku k zvieratkám. Výcvik psa je predovšetkým o jeho majiteľovi a až potom o psíkovi.

                       FOTO                                                                                    Marek a Michal Rzeszotovci, deti ŠKD, Višňové

 • Prevzatie rozhodnutí o prijatí detí do MŠ

  Vážení rodičia,

  ako zákonní zástupcovia ste podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (MŠ). Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) dieťaťa si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve školy v čase od 9.4.2015  do 15.4.2015. (7.30 - 8.30  a 13.00 - 15.00)

 • Jarné tradície - súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu

  Žiaci ZŠ s MŠ Višňové si 28.marca 2015 v Kultúrnom dome vo Višňovom pripomenuli formou tvorivých dielní prípravu na Veľkonočné sviatky. Akcia z názvom „Jarné tradície“ bola rozdelená na dve časti. V prvej žiaci súťažili o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu a víťazi boli ocenení hodnotnými cenami, ktoré venovala Rada rodičov pri ZŠ s MŠ. Po vyhodnotení si prítomní návštevníci mohli za symbolickú cenu vystavené veľkonočné dekorácie aj zakúpiť.

  Príjemnú atmosféru doplnili deti z MŠ pásmom detských hier a básní s jarnou tematikou  pod vedením ich pani učiteliek.

  Vedenie ZŠ s MŠ Višňové veľmi oceňuje aktívny a tvorivý prístup rady rodičov, ďakuje za vydarenú akciu a teší sa na ďalšiu spoluprácu.  FOTO 

 • Dňa 26. marca 2015 sa žiaci prvého stupňa, tak ako minulý rok, zúčastnili prezentácie vedomostí z anglického jazyka, v Kultúrnom dome v Turí. Spolu so žiakmi z Turia a Rosiny predviedli piesne, básne, scénky, ba aj bábkové divadlo, ktoré sa ich rovesníkom veľmi páčilo. Počas krátkej prestávky sa mohli posilniť občerstvením, ktoré im pripravili pani učiteľky zo ZŠ v Turí. Žiaci boli za ich úsilie ocenení diplomom, pekným upomienkovým perom a sladkou odmenou. FOTO

 • Svetový deň vody

  20. marca 2015 sme si v škole pripomenuli Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22.3.2015. Pri tejto príležitosti sa konali mnohé zaujímavé aktivity. Všetci učitelia i žiaci prišli do školy oblečení v modrom a ako nápoj si priniesli čistú vodu. Žiaci si vyzdobili triedy na tému voda. Vyučovacie hodiny z jednotlivých predmetov sa niesli v duchu dôležitosti vody pre existenciu života na zemi, jej šetrenia a jej ochrana pred znečistením. Do bodovania tried aj jednotlivcov boli okrem oblečenia a fľaše vody zahrnuté aj výzdoba triedy, kvíz a pexeso o vode, či výtvarné práce a fotografie s tematikou vody. 10 najkrajších fotografií a 14 výkresov postúpilo do finále, v ktorom mohli všetci hlasovať za svojho favorita. 

  Žiačky 8.A triedy predvádzali zaujímavé pokusy s vodou pred žiakmi z jednotlivých tried, ktoré si mohli žiaci aj vyskúšať. 

  Aj naši predškoláci si pripomenuli Svetový deň vody. Celý týždeň sa oboznamovali so spôsobom ochrany a šetrenia vodných zdrojov, hrali sa s vodou, bádali, robili pokusy.

  V tento slnečný deň sme tiež projekčnou metódou pozorovali čiastočné zatmenie Slnka.

  O vode sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí a viac si uvedomili jej dôležitosť pre nás všetkých a pre život na Zemi.

  Bodkou za týmto príjemným dňom bolo spoločné fotografovanie v tvare kvapky vody.

  V tento deň sme sa všetci spolu zabavili, odreagovali a odchádzali domov s príjemným pocitom.

  Foto

 • Predškoláci v krajskej Knižnici v Žiline

  Keďže je marec- mesiac knihy, dňa 24.3. 2015 naši predškoláci navštívili Krajskú knižnicu v Žiline. Hravou formou sa zoznámili s rozprávkovým príbehom, prezreli si knihy a celú knižnicu.

  Foto

 • Naši malí hvezdári

  9.3. 2015 navštívili predškoláci hvezdáreň a observatórium v Žiline. Upevnili si už získané vedomosti o Slnečnej sústave a hravou formou sa oboznámili s prácou ľudí vo hvezdárňach a observatóriách.

  Foto

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Višňové 446
  Višňové 446, 013 23 Višňové
 • Základná škola: +421 41 597 22 97
  Materská škola: +421 41 597 2186

Fotogaléria