Členovia Rady školy

 • Umenie ukryté v drôte

  V piatok 20.11.2015 sme v ŠKD privítali pani Porubčanskú - drotárku. Drotárstvu sa venuje už 15 rokov. Jej výrobky sú známe po celom svete. Deti v ŠKD so záujmom počúvali jej rozprávanie. Taktiež im ukázala ako sa pracuje s drôtom. Naučili sa z drôtu urobiť srdiečko, ktoré im ostalo na pamiatku. 
  Ďakujeme pani Porubčanskej za návštevu v našom ŠKD a prajeme jej veľa úspechov v ďalšej tvorivej práci.   FOTO

 • Návšteva pekárne v našej obci

  Dňa 5.11.2015 sa deti školského klubuzúčastnili prehliadky pekárne v našej obci. Prevádzkou nás osobne previedol pán Ďuroška. Poukazoval nám výrobu chlebíka a porozprával nm i o výrobe ostatných výrobkov. Na záver deti dostali chutné rožteky a zákusky. Ďakujeme pánovi Ďuroškovi i zamestnancom pekárne za milé prijatie.  FOTO

 • Návšteva cintorína

  Pri príležitosti Pamiatky zosnulých, deti z ŠKD navštívili dňa28.10.2015 Višňovský cintorín. S úctou a láskou spomínali na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Na ich počesť zapálili kahančeky a uložili ich na hroby. Taktiež si uctili pamiatku padlých hrdinov, ktorí sa zúčastnili oslobodenia našej obce.  FOTO

 • Zážitkové učenie na Katedre železničnej dopravy ŽU

  Dňa 12.11. 2015 sa deti ŠKD zúčastnili akcie, ktorá aj nám dospelým  pripomenula nostalgické časy detstva, keď sme ako deti  často cestovali vlakom. Deti na ŽU v Žiline v laboratóriu videli dokonalú zmenšeninu vlakovej cesty v okolí Žiliny a mohli si na vlastnej koži vyskúšať ako sa taký kolos, akým železnice určite sú, riadi  so všetkým, čo k tomu patrí. Videli dokonalé kópie vlakov, semaforov, návestidiel,  mostov a staníc. Mohli si vyskúšať aj výstroj výpravcu vlaku. Študenti ŽU a vysokoškolskí učitelia  porozprávali  deťom zaujímavosti okolo železničnej dopravy a  ako to funguje v skutočnosti. Deti si pozreli aj veľmi pekné okolie ŽU a zistili načo slúži vestibul na univerzite. Z akcie si deti odniesli nezabudnuteľné zážitky a nádej, že ak budú usilovne v škole pracovať, raz aj ony môžu na univerzite študovať. Ďakujeme pracovníkom Žilinskej univerzity za nezabudnuteľný zážitok.        FOTO

 • Odhlasovanie stravy v ŠJ

  Nové telefónne číslo na odhlasovanie stravy v ŠJ:

  0902 815 910

 • Knižný Vševedko

  V Krajskej knižnici v Žiline sa dňa 26. 10. 2015 konala literárno-vedomostná súťaž Knižný Vševedko. Zúčastnilo sa na nej okolo 40 žiakov zo žilinských základných škôl. Naša škola nebola výnimkou. Svoje vedomosti si prišli zmerať traja žiaci z 5. A triedy, Linda Dorociaková, Nina Makara  a Marek Šmidovič. Vo vedomostnom teste z detskej literatúry obstáli veľmi dobre. Najúspešnejšou účastníčkou celej súťaže sa stala Ninka Makara z 5. A triedy. Blahoželáme!

 • Netradičná hodina angličtiny

  Dňa 17.9.2015 sa uskutočnila na našej škole netradičná hodina angličtiny. V rámci projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov angličtiny odučil našich ôsmakov anglicky hovoriaci lektor Paul Heighway z Walesu. Hodina sa niesla v kamarátskom duchu a výučba bola obohatená nielen o prítomnosť anglicky hovoriaceho lektora ale aj o digitálny obsah z Planéty vedomostí. Naši žiaci boli veľmi milo prekvapení, že pri stretnutí s Angličanom dokázali plynulo komunikovať. Táto skúsenosť ich určite motivuje k väčšej chuti do učenia sa cudzieho jazyka. Pochvala od lektora po hodine deti potešila a zároveň to bol pekný záver tejto výnimočnej hodiny angličtiny.   VIDEO

 • Výstava ovocia a zeleniny

  Dňa 14. - 16. októbra 2015  žiaci a učitelia zorganizovali krásnu výstavu jesenných plodov a výrobkov z nich. Žiaci priniesli mnoho druhov ovocia, zeleninu zaujímavých tvarov a druhov. Deti z MŠ na tvorivých dielňach spolu s rodičmi vytvorili zaujímavé výrobky z jesenných plodov. Najkrajšie exponáty budú odmenené cenami.   FOTO

 • Ctíme si jeseň života

  Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" sa 16.10.2015 v školskom klube uskutočnilo vystúpenie detí pre starých rodičov. Deti potešili svojich starých rodičov nielen pekným programom ale aj vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Vystúpenie detí sa prítomným veľmi páčilo. Bolo to príjemné spestrenie dňa.   FOTO

 • Návšteva otca biskupa Tomáša Galisa

  Dňa 15.októbra 2015 našu školu navštívil biskup žilinskej diecézy Tomáš Galis, ktorého sprevádzal jeho tajomník Peter Švec a p. dekan Jozef Bagin. Otec biskup sa stretol so žiakmi školy a učiteľmi, ktorým venoval povzbudzujúce slová. Žiaci si osobne podali ruku s otcom biskupom, dostali od neho požehnanie a malú pamiatku.  Deti školy a materskej školy mu venovali vlastnoručne vyrobené upomienkové darčeky. Ďakujeme otcovi biskupovi za návštevu školy.

 • Najväčší úspech roku 2015  Petra Sagana sme si aj my, deti ŠKD vo Višňovom pripomenuli vlastnoručne vytvorenou výstavou. Vytvorili sme Petrov víťazný pelotón aj s bicyklom a takto sa aj my veľmi tešíme spolu s ním z obrovského úspechu vo svetovej cyklistike.  Peter je pre nás všetkých veľkým vzorom  trpezlivosti, skromnosti a cieľavedomosti. Šport a cyklistika je zdravá pre každého človeka a my každý deň usilovne športujeme, aby sme sa mu aspoň trošku podobali.   Foto

 • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

  V dňoch 5.10. až 9.10.2015 sa konal jesenný zber papiera a podarilo sa nám vyzbierať 4 257 kg. Veľmi sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ich rodičom a starým rodičom, ktorí prispeli k vyzbieraniu uvedeného množstva papiera.

  Trieda Hmotnosť v kg Hmotnosť na žiaka v kg Miesto
  1.A 274 12,45 6.
  2.A 519 22,56 3.
  3.A 431 33,15 2.
  3.B 262 20,15 4.
  4.A 478 34,14 1.
  4.B 249 19,15 5.

   

  Trieda Hmotnosť v kg Hmotnosť na žiaka v kg Miesto
  5.A 365 21,47 2.
  6.A 343 22,86 1.
  7.A 283 17,69 3.
  8.A 311 17,28 4.
  9.A 76 4,75 5.

   

   

   

   

   

  ŠKD - 97 kg (51kg + 46kg)

  MŠ - 569 kg

  Najlepší jednotlivci: 1. - 4.: Tokárová Sandra (3.A) - 149 kg  

                                    5. - 9.: Dorociaková Laura (6.A) - 122 kg  

 • Súťažná výstava ovocia a zeleniny

 • Štúrov deň - 200. výročie narodenia Ľ. Štúra

 • Zber papiera

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  V dňoch 5. októbra. – 9. októbra. 2015 sa v škole uskutoční zber starého papiera. Cieľom je ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu žiakov o separáciu odpadu. Najaktívnejšie triedy a žiaci  budú odmenení cenami. Na školskom dvore bude pristavený kontajner. Papier musí byť zviazaný, alebo inak zabalený. Zberáme len staré noviny, časopisy, papier bez tvrdých obalov, nezbierame kartónový papier.

  Papier môžete nosiť od 7.00 h. – 8.00 hod. a v poobedňajších hodinách do 15.00 hod. (v piatok len do 8.00 hod.).

  Veríme, že do zberu sa zapoja všetci žiaci našej školy a recykláciou starého papiera tak pomôžete zachrániť množstvo – pre človeka tak dôležitých  stromov.

 • Triedne schôdzky

  Vážení rodičia, 

  pozývame Vás  na triedne schôdzky pre 2. – 9. ročník, ktoré sa uskutočnia 24. 9. 2015 o 16:00h (16:30h).

 • Začiatok školského roka 2015/2016

  2.septembra sa opäť otvorili brány našej školy. Okrem starších žiakov sme privítali aj nových žiakov - prváčikov, pre ktorých bol tento deň výnimočným. 
  Symbolickým kľúčom odomkli školskú bránu, aby sa mohlo začať vyučovanie. Prváčikovia boli obdarení uvítacím listom a drobnými pozornosťami. Želáme všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom i rodičom úspechmi naplnený školský rok 2015/2016.      Foto

 • Ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2015/2016


 • Začiatok školského roka 2015/2016

  Riaditeľstvo  Základnej školy s materskou školou, Višňové  446 oznamuje rodičom, že SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra  2015 (streda) o 9.00 hod. pred budovou tunajšej školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični).

  Otvoreniu bude predchádzať sv. omša v Kostole sv. Mikuláša vo Višňovom o 8.00 hod. (pre záujemcov z radov žiakov je zraz o 7.45 hod. pred školou).

  Po slávnostnom otvorení školského roka, žiaci spolu s triednymi učiteľkami pokračujú v triedach triednickými prácami. Žiaci sa budú môcť u  svojich triednych učiteľov prihlásiť na obed od 3.9.2015.

  Informácie pre rodičov prvákov

  Na začiatok školského roka dieťaťu pripravte:

  • prezuvky so svetlou podrážkou, uzavreté, nie otvorené, v plátennom vrecku, uteráčik na ruky
  • peračník : mäkká obyčajná ceruzka, mäkká školská guma, plniace pero na atrament, utierku na pero, zelenú tuhu, strúhadlo, nožnice so zaobleným hrotom, pastelky, lepidlo na papier
  • na výtvarnú výchovu: vodové farby, utierku na štetce, igelitovú fóliu na lavicu, pracovnú zásteru, pohárik z plastu - všetko uložené v taške
  • na telesnú výchovu: teplákovú súpravu, tielko, trenírky, ponožky, tenisky - všetko podpísané a vložené do vrecka
  • obaly na zošity a knihy

  Viac informácií sa dozviete na prvom rodičovskom združení 7.9.2015

 • MŠ - Informácie pre rodičov škôlkárov

  Prevádzka MŠ v školskom roku 2015/2016 začína 2. septembra 2015 (streda) od 6,15 hod. (Príchod detí do 8.00 hodiny z dôvodu nahlásenia stravy)

  Zoznamy detí sú zverejnené na dverách tried.

  Pri nástupe do MŠ dieťa potrebuje:

  • pyžamko
  • prezuvky

  VŠETKO PODPÍSANÉ!!!

  Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Višňové 446
  Višňové 446, 013 23 Višňové
 • Základná škola: +421 41 597 22 97
  Materská škola: +421 41 597 2186

Fotogaléria